MB DATA – Focus Lyrics

MB DATA – Focus Lyrics

170


[VERSE 1]

Nitegereje iy’isi ingena

Igenda ihindagurika (ihindagurika)

Ifise ibibazo kubujyo

Utarabya urayiheramo

Abantu bo muri iy’isi

Benshi barahindagurika

Benshi twabaye nk’inyamanswa

Ugira ngo urafise incutii

Igahinduka ikugwanya

Ukibaza ngo ufise umugenzi

Kumbe muragenzanya

Uragenda ugaseka ukibagigwa

Ko harabatonezerewe no guseka

Ncuti uravuga macye

Umenye abo muri kumwe

Harabotifuza ko wowe wavuga

Bifuza yuko uguma uri ikiragi

Ntihagire nibyo uvuga no muribo

Muribo ntamukizwa ukibaho

Oya namba kubahage

Uramenya ko abo ntibakeka

Manikigwa ncuti

[CHORUS]

Abantu barahinduka ncuti

(Barahinduka)

Uraraba iyo ujya my friend

Focus

Abantu barahinduka muntu we

Uraraba ibyo ukorana nabo

Uraraba wisigarize ibyawe

(Focus)

[VERSE 2]

Focus for what you do my bro

Kuko iby’isi biragora

Ntawunezegwa no kuwundi abaho

Urashima Imana yaramye

Umwana w’umuntu

Nabo bakarema

Ibyo kumurandura

Kugirango ntasubire no kubaho

Ninje nabibonye nigira uwera

Ariko ibyo bagumya kunkorera sibyiza

Ariko byanyigishije kubana nabo

Bakwimira imva baguhambe ubona

Imana yaremye umwana w’umuntu

Bo barema ibyo kuza kumurandura

Narababonye bigize abera kuri njye

Bakigira abankunda kuruta

Nibo banzaniye imisaraba

Ngo nje mpambwe

[CHORUS]

Abantu barahinduka ncuti

(Barahinduka)

Uraraba iyo ujya my friend

Focus

Abantu barahinduka muntu we

Uraraba ibyo ukorana nabo

Uraraba wisigarize ibyawe

(Focus)

More lyrics by MB DATA

Source link