Shiru Wa Gp – Thakame Ya Jesu [Official Video].

Shiru Wa GP, Shiru Wa GP – Thakame Ya Jesu [Mp3 Download]

Shiru Wa GP – Thakame Ya Jesu [Mp3 Download].